ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان

ضخامت 15
وضعیت رول
عرض 1000
برند گیلان
بازه قیمت (ریال) از
342,000
تا
342,000