ورق روغنی ST12 0.45 رول 1000 هفت الماس

استاندارد ST12
ضخامت 0.45
عرض رول 1000
برند هفت الماس
بازه قیمت (ریال) از
0
تا
0