ورق روغنی ST12 0.35 رول 1000 هفت الماس

استاندارد ST12
ضخامت 0.35
عرض رول 1000
برند هفت الماس
بازه قیمت (ریال) از
0
تا
0