ورق روغنی ST12 0.28 رول 1000 هفت الماس

استاندارد ST12
ضخامت 0.28
عرض رول 1000
برند هفت الماس
بازه قیمت (ریال) از
0
تا
0