ورق روغنی 0.9 رول 1250 فولاد مبارکه

ضخامت 0.9
عرض رول 1250
برند فولاد مبارکه
بازه قیمت (ریال) از
425,700
تا
425,700