ورق استیل 430 ضخامت 5 رول 1500

آلیاژ 430
ضخامت ضخامت 5
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
1,046,100
تا
1,046,100