ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1000

آلیاژ 430
ضخامت ضخامت 2.5
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
1,069,200
تا
1,069,200