ورق استیل 430 ضخامت 1.25 رول 1000

آلیاژ 430
ضخامت ضخامت 1.25
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
970,000
تا
970,000