ورق استیل 430 ضخامت 1.2 رول 1000

آلیاژ 430
ضخامت ضخامت 1.2
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
1,210,000
تا
1,210,000