ورق استیل 321 ضخامت 3 رول 1500

آلیاژ 321
ضخامت ضخامت 3
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
2,501,400
تا
2,501,400