ورق استیل 321 ضخامت 25 رول 1500

آلیاژ 321
ضخامت ضخامت 25
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
2,676,000
تا
2,676,000