ورق استیل 321 ضخامت 2 رول 1500

آلیاژ 321
ضخامت ضخامت 2
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
3,502,400
تا
3,502,400