ورق استیل 310 ضخامت 50 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 50
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
7,384,000
تا
7,384,000