ورق استیل 310 ضخامت 5 رول 1000

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 5
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
7,384,000
تا
7,384,000