ورق استیل 310 ضخامت 4 رول 1000

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 4
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
7,456,000
تا
7,456,000