ورق استیل 310 ضخامت 30 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 30
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
7,384,000
تا
7,384,000