ورق استیل 310 ضخامت 1 رول 1000

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 1
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
5,494,500
تا
5,494,500