ورق استیل 309 ضخامت 30 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 30
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,556,000
تا
4,556,000