ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1000

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 15
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
4,257,000
تا
4,257,000