میلگرد ساده 8 کویر کاشان شاخه 12 متری A1

سایز 8
برند کویر کاشان
حالت شاخه 12 متری
استاندارد A1
بازه قیمت (ریال) از
264,700
تا
264,700