لوله گاز روکار 60.3 ضخامت 3.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متری

نوع روکار
طول 6 متری
برند نورد و پروفیل ساوه
ضخامت ضخامت 3.5
سایز 60.3
بازه قیمت (ریال) از
471,500
تا
471,500