ورق سیاه 80 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 80
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
331,000
تا
334,000