ورق سیاه 8 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 8
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
385,000
تا
411,000