ورق سیاه 70 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 70
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
308,000
تا
330,000