ورق سیاه 45 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 45
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
294,000
تا
307,000