ورق سیاه 40 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 40
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
315,000
تا
330,000