ورق سیاه 35 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 35
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
315,000
تا
315,000