ورق سیاه 15 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 15
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
350,000
تا
365,000