ورق سیاه 10 رول 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 10
وضعیت رول
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
363,000
تا
375,000