ورق روغنی 2 رول 1000 فولاد مبارکه

ضخامت 2
عرض رول 1000
برند فولاد مبارکه
بازه قیمت (ریال) از
434,500
تا
434,500