ورق روغنی 0.9 رول 1000 فولاد مبارکه

ضخامت 0.9
برند فولاد مبارکه
عرض رول 1000
بازه قیمت (ریال) از
425,700
تا
425,700