ورق روغنی 0.7 رول 1250 فولاد مبارکه

ضخامت 0.7
برند فولاد مبارکه
عرض رول 1250
بازه قیمت (ریال) از
441,700
تا
441,700