ورق روغنی 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه

ضخامت 0.6
عرض رول 1250
برند فولاد مبارکه
بازه قیمت (ریال) از
457,700
تا
457,700