ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه

ضخامت 0.6
برند فولاد مبارکه
عرض رول 1000
بازه قیمت (ریال) از
439,500
تا
439,500