ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه

برند فولاد مبارکه
عرض رول 1000
ضخامت 0.5
بازه قیمت (ریال) از
468,700
تا
468,700